การตำหนิหมายถึงอะไร?

การตำหนิหมายถึงอะไร?

สารบัญ:

 1. การตำหนิหมายถึงอะไร?
 2. อีกคำหนึ่งสำหรับการตักเตือนคืออะไร?
 3. อะไรคือความแตกต่างระหว่างการตักเตือนและการแก้ไข?
 4. พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการว่ากล่าว?
 5. คำเตือนเหมือนกับการตักเตือนหรือไม่?
 6. เมื่อคุณตำหนิใครบางคนหมายความว่าอย่างไร
 7. คำตำหนิของพระเจ้าคืออะไร?
 8. พระเยซูทรงตำหนิใครในพระคัมภีร์?
 9. พระเจ้าแก้ไขเราอย่างไร?
 10. คำจำกัดความของคำตำหนิในพระคัมภีร์ไบเบิลคืออะไร?
 11. ตัวอย่างของการประณามคืออะไร?
 12. ด่าใครยังไงดี?
 13. ไม่มีการประณามหมายความว่าอย่างไร
 14. การอยู่เหนือการตำหนิหมายความว่าอย่างไร
 15. อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการประณาม?
 16. เราจะไม่มีที่ติต่อพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร?
 17. อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนชอบธรรม?
 18. ไร้ตำหนิหมายความว่าอย่างไร?
 19. เราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าได้อย่างไร?

การตำหนิหมายถึงอะไร?

วิจารณ์ความผิด

อีกคำหนึ่งสำหรับการตักเตือนคืออะไร?

คำพ้องความหมายสำหรับ reproof 1 ติเตียน, ติเตียน, ติเตียน, ด่าว่า.

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการตักเตือนและการแก้ไข?

ทั้งสองเกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดและผลที่ตามมา หลักฐาน หมายถึงการแสดงออกของการตำหนิหรือไม่อนุมัติ การแก้ไข หมายถึง การกระทำหรือกระบวนการของ การแก้ไข - ตั้งค่าบางอย่างให้ถูกต้อง นี่คือกุญแจสำคัญ ความแตกต่างระหว่างการตักเตือนและการแก้ไข ./span>คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการว่ากล่าว?

[16] ทั้งหมด คัมภีร์ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ต่อหลักคำสอนสำหรับ ประณาม เพื่อแก้ไข เพื่อสั่งสอนในความชอบธรรม [17] เพื่อคนของพระเจ้าจะสมบูรณ์พร้อมพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง

คำเตือนเหมือนกับการตักเตือนหรือไม่?

เป็นคำนามความแตกต่างระหว่าง คำเตือน และ ประณาม คือว่า คำเตือน คือการกระทำของกริยาเตือน ตัวอย่างของ คำเตือน ใครบางคนในขณะที่ ประณาม เป็นการกระทำหรือตัวอย่างของการว่ากล่าว ตำหนิ

เมื่อคุณตำหนิใครบางคนหมายความว่าอย่างไร

ถ้า คุณ รับ ตำหนิ , มัน วิธี นั่น คุณ ถูกประณามหรือดุ ... คำ ตำหนิ สามารถเป็นกริยา ความหมาย เคร่งขรึม ประณาม หรือดุแต่ก็เป็นคำนามได้ด้วยเพราะว่า ตำหนิ เป็นผลจากการถูกดุ

คำตำหนิของพระเจ้าคืออะไร?

คำจำกัดความของเว็บสเตอร์ ตำหนิ เป็นการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ากล่าวอย่างเฉียบขาด ตำหนิ พระเยซูคือใคร ตำหนิ ? ตามพระไตรปิฎกนี้ พระองค์ ตำหนิ ที่เขารัก เขา ตำหนิ คุณด้วยความแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์ พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง—อันตรายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น ทุกคนที่ทำชั่วต่อคุณ ความอ่อนแอและบาปทั้งหมดของคุณ/span>

พระเยซูทรงตำหนิใครในพระคัมภีร์?

ปีเตอร์

พระเจ้าแก้ไขเราอย่างไร?

พระเจ้าไม่ ไม่ทุบตีลูกด้วยความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย หรือการลงโทษใดๆ พ่อของเราอย่างอ่อนโยน แก้ไขเรา โดยการนั่งลงและอธิบายข้อผิดพลาดของเราผ่านพระคำของพระองค์ ลองนึกภาพพ่อที่คุกเข่าจับมือลูกชายหรือลูกสาวและเบา ๆ แก้ไข โดยอธิบาย./span>

คำจำกัดความของคำตำหนิในพระคัมภีร์ไบเบิลคืออะไร?

1 : นิพจน์ของ ตำหนิ หรือไม่เห็นด้วย 2 : การกระทำหรือการกระทำที่ประณามหรือไม่เห็นด้วยนั้นเกินกว่า ประณาม . 3a : เหตุหรือโอกาสแห่งการตำหนิ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือความอับอายขายหน้า ข : เสื่อมเสียชื่อเสียง. 4 ล้าสมัย : หนึ่งรายการถูกตำหนิหรือดูถูก.

ตัวอย่างของการประณามคืออะไร?

เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย วิจารณ์ หรือผิดหวังใน (ใครบางคน) ประณาม หมายถึง การตำหนิหรือทำให้ผู้อื่นอับอาย หนึ่ง ตัวอย่างของการประณาม คือเมื่อคุณดุลูกของคุณที่มาในชั่วโมงหลังเคอร์ฟิว

ด่าใครยังไงดี?

ประณาม

 1. สกรรมกริยา. ถ้าคุณ ประณามใครบางคน คุณพูดหรือแสดงว่าคุณผิดหวัง ไม่พอใจ หรือโกรธเพราะพวกเขาทำอะไรผิด ...
 2. คำนามตัวแปร หากคุณดูหรือพูดคุยกับ บางคน กับ ประณาม คุณแสดงหรือพูดว่าคุณผิดหวัง ไม่พอใจ หรือโกรธเพราะพวกเขาทำอะไรผิด ...
 3. สกรรมกริยา.

ไม่มีการประณามหมายความว่าอย่างไร

1 ตำหนิ (บุคคล) สำหรับการกระทำหรือความผิด; ตำหนิ .

การอยู่เหนือการตำหนิหมายความว่าอย่างไร

เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย วิจารณ์ หรือผิดหวังใน (ใครบางคน) ดูคำพ้องความหมายที่ตักเตือน

อะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการประณาม?

ตรงข้าม ของการแสดงความไม่เห็นด้วยของ ยกย่อง. อ้าง รับรอง. สลักหลัง.

เราจะไม่มีที่ติต่อพระพักตร์พระเจ้าได้อย่างไร?

ยืน ไม่มีที่ติต่อพระพักตร์พระเจ้า คือการปฏิเสธตนเองและยกเขาขึ้น ดิ ไม่มีที่ติ หัวใจเชื่อมั่นใน พระเจ้า . ดิ ไม่มีที่ติ จิตใจจะจดจำความรักอันไม่สิ้นสุดของเขา ดิ ไม่มีที่ติ ชีวิตดำรงอยู่ในความสัตย์ซื่อของพระองค์/span>

อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมและคนชอบธรรม?

เป็นคำคุณศัพท์ ความแตกต่างระหว่างความชอบธรรม และ ตรง คือว่า ชอบธรรม ปราศจากบาปหรือความผิดในขณะที่ ตรง เป็นแนวตั้ง ตั้งตรง

ไร้ตำหนิหมายความว่าอย่างไร?

ไร้ตำหนิ โดย Greek คำนิยาม ในภาษากรีกคำว่า ไม่มีที่ติ คือ amōmos และมัน วิธี ตามความสอดคล้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนของ Strong: ปราศจากตำหนิเป็นการเสียสละโดยไม่มีจุดหรือตำหนิ ศีลธรรม: ปราศจากตำหนิ ไร้ตำหนิ ไร้ตำหนิ/span>

เราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าได้อย่างไร?

เอเฟซัส 1:4 พูดว่า พระเจ้า เลือกเราในพระองค์ก่อนการสร้างโลกให้เป็น ศักดิ์สิทธิ์และไร้ที่ติ ใน His ภาพ . นี่คือพระคัมภีร์ที่ทรงพลัง พระเจ้า เลือกเราก่อนการทรงสร้างให้เป็น ศักดิ์สิทธิ์และไร้ที่ติ . นั่นเป็นเรื่องเหลือเชื่อ เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ แต่กระนั้น พระเจ้า เห็นความสมบูรณ์แบบ./span>

อ่านยัง

 • เขาเน้นที่การลดเวลาพหุนามในทฤษฎีบทใดของ Cook
 • ปัญหาฮาร์ด NP หมายถึงอะไร
 • เหตุใดเราจึงใช้การลดลง
 • P ลดเป็น NP หรือไม่?
 • คุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าการเป็นตัวแทนนั้นลดไม่ได้?
 • ปฏิกิริยาออกซิเดชันหมายถึงอะไร?
 • อะไรคือความหมายของทฤษฎีของฟรอยด์ต่อการศึกษา?
 • มิติของกลุ่มคืออะไร?
 • คุณพบการเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ลดทอนไม่ได้ได้อย่างไร?
 • การลดทอนในชีววิทยาคืออะไร?

คุณจะสนใจ

 • อาร์กิวเมนต์ในปรัชญาคืออะไร?
 • ความเหงามีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร?
 • คุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าภาษาไม่สามารถตัดสินใจได้?
 • จุดประสงค์ของการเผาผนึกคืออะไร?
 • ทำไมปรัชญาถึงมีความหมาย?
 • เป็นคำที่อนุญาตหรือไม่?
 • จะเกิดอะไรขึ้นถ้า P กลายเป็น NP?
 • การลดคำจำกัดความทางเคมีคืออะไร?
 • ปัญหาการตัดสินใจใน DAA คืออะไร?
 • Decidability ในทฤษฎีการคำนวณคืออะไร?