ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 12 และ 27 คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 12 และ 27 คืออะไร?

สารบัญ:

 1. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 12 และ 27 คืออะไร?
 2. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 25 และ 4 คืออะไร?
 3. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 3 และ 12 คืออะไร?
 4. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 25 และ 100 คืออะไร?
 5. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 4 และ 100 คืออะไร?
 6. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 4 และ 10 คืออะไร?
 7. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 36 และ 16 คืออะไร?
 8. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 12 และ 42 คืออะไร?
 9. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 3 และ 48 คืออะไร?
 10. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 7 และ 9 คืออะไร?
 11. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 7 และ 11 คืออะไร?
 12. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 18 และ 8 คืออะไร?
 13. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 2 และ 18 คืออะไร?
 14. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตระหว่าง 9 ถึง 11 คืออะไร?
 15. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ 7 และ 63 คืออะไร?
 16. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 4 และ 36 คืออะไร?
 17. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 9 และ 12 คืออะไร?
 18. ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 2 และ 32 คืออะไร?

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 12 และ 27 คืออะไร?

=√324=18.ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 25 และ 4 คืออะไร?

10

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 3 และ 12 คืออะไร?

6

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 25 และ 100 คืออะไร?

ห้าสิบ

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 4 และ 100 คืออะไร?

ฉันคิดว่าอัตราส่วนคอมมอนคือ 5 ดังนั้นค่าบวก เฉลี่ยเรขาคณิต ระหว่าง 4 และ 100 คือ 20ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 4 และ 10 คืออะไร?

ตัวอย่างที่ 2: มีตัวเลขสามตัว ดังนั้น เฉลี่ยเรขาคณิต ของตัวเลขสามตัวคือรากที่สามของผลิตภัณฑ์ ดิ ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ4 , 10 และ 25 คือ 10 .

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 36 และ 16 คืออะไร?

คำตอบ: 24 คือ เฉลี่ยเรขาคณิต สำหรับเลขสองตัว..ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 12 และ 42 คืออะไร?

หากคำถามขอให้คุณปัดเศษเป็นสิบที่ใกล้ที่สุด คำตอบจะเป็น 22

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 3 และ 48 คืออะไร?

ดังนั้น สามทางเรขาคณิต คือ 6,12,24

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 7 และ 9 คืออะไร?

ดิ ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 7 และ 9 คือ 3√( 7 ) หรือประมาณ 7.

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 7 และ 11 คืออะไร?

คำอธิบายทีละขั้นตอน: เฉลี่ยเรขาคณิต ของเลขสองตัวคือรากที่สองของผลคูณของจำนวนสองตัว ถ้า a, b และ c อยู่ใน GP แล้ว เฉลี่ยเรขาคณิต คือ ข. ดิ เฉลี่ยเรขาคณิต ของจำนวนสองตัวใด ๆ a และ b คือ ตัวเลขที่ระบุคือ 7 และ 11 .

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 18 และ 8 คืออะไร?

12

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 2 และ 18 คืออะไร?

6

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตระหว่าง 9 ถึง 11 คืออะไร?

วิธีที่ง่ายที่สุดในการหา ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ เลขสองตัวคูณกันแล้วหารากที่สอง ของ สินค้า: 9 x สิบเอ็ด = 99 และรากที่สอง ของ 99 คือ ≈ 9

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ 7 และ 63 คืออะไร?

คำถาม 319657: ค้นหาเรขาคณิต ค่าเฉลี่ย 7 และ 63 . 7 *3=อายุ 21 ปี

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 4 และ 36 คืออะไร?

12

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 9 และ 12 คืออะไร?

ตัวอย่างบางส่วนของ Geometric Mean ในตารางต่อไปนี้

เฉลี่ยเรขาคณิต ของ 4/5 และ 2หนึ่ง.

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิตของ 2 และ 32 คืออะไร?

8

อ่านยัง

 • สัจธรรมที่ 3 คืออะไร?
 • ชายฉกรรจ์คืออะไร?
 • ภาวะเงินฝืดหมายถึงอะไรในทางเศรษฐศาสตร์?
 • อะไรทำให้เอนโทรปีลดลง?
 • แอนะล็อกหมายถึงอะไร?
 • นิวตันของพลังงานคืออะไร?
 • 5 กระบวนทัศน์ของจิตวิทยาคืออะไร?
 • อักขระพิเศษอะไรมากที่สุด?
 • ฉันจะติดต่อวิวัฒนาการได้อย่างไร?
 • ระบบเศรษฐกิจใดเป็นปัจเจกนิยม?

คุณจะสนใจ

 • การวิเคราะห์ใช้อย่างไร?
 • มันคลุมเครือหรือคลุมเครือมากขึ้น?
 • คำอื่นสำหรับการสนทนาคืออะไร?
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมคืออะไร?
 • การสืบทอดคืออะไร?
 • ทำไมเทววิทยาถูกกำหนดให้เป็นวิทยาศาสตร์?
 • Delta P เป็นตัวแทนอะไรในวิชาฟิสิกส์?
 • ความสามารถทางจิตทั่วไปหมายถึงอะไร?
 • อะไรที่เรียกว่าไม่สนิท?
 • คำพ้องความหมายของคำตอบคืออะไร?